CÁC CÔNG VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI

Các công việc xây dựng thương mại bao gồm ngành nghề làm việc với công nghệ xây dựng, hệ thống điện, điều hòa không khí, làm lạnh và sưởi ấm cũng như quản lý xây dựng. Các kỹ năng xây dựng thương mại có thể được học tại các trường cao đẳng, đại học cũng như trong công việc, khóa học bao gồm hướng dẫn về các phương pháp xây dựng xanh và thân thiện với môi trường.

Công nhân xây dựng

Các công nhân xây dựng hoàn thành cũng nhiệm vụ xây dựng cơ bản được yêu cầu đối với các dự án xây dựng. Họ có trách nhiệm đối với mọi thứ từ việc đặt giàn giáo đến đào rãnh để trộn bê tông. Không có những yêu cầu đặc biệt về trình độ để trở thành công nhân xây dựng, nhưng những kỹ năng trong công việc có thể được học thông qua chương trình công nghệ xây dựng ở các trường cao đẳng, đại học. Theo Văn phòng thống kê lao động, các công nhân xây dựng trung bình kiếm khoảng 28.410 đô la vào năm 2010.

Nhà quản lý xây dựng

Các nhà quản lý xây dựng giám sát tất cả khía cạnh của dự án xây dựng thương mại, vì vậy họ cần có sự hiểu biết về các yếu tố trong công việc bao gồm các vấn đề thiết kế, những quy định và quan hệ lao động cũng như những phát triển mới quan trọng như công nghệ xây dựng xanh. Có rất nhiều công nhân xây dựng thăng tiến trở thành quản lý xây dựng sau nhiều năm làm việc. nhưng thông thường các công ty yêu cầu bằng cấp về quản lý xây dựng cũng như kinh nghiệm có liên quan. Nhiều trường cao đẳng, đại học có những có khóa học về quản lý xây dựng bao gồm lớp học xây dựng xanh, kỹ năng cá nhân và giao tiếp tiếng Tây Ban Nha. Theo Văn phòng thống kê lao động, các nhà quản lý xây dựng có thu nhập 83.860 đô la vào năm 2010.

Thợ điện xây dựng

Thợ điện xây dựng có nhiệm vụ lắp đặt các hệ thống điện và bộ điều khiển cho các dự án xây dựng. Các dự án xây dựng thương mại quy mô lớn yêu cầu các kỹ năng điện chuyên dụng, chẳng hạn như khả năng lắp đặt bộ điều khiển động cơ công nghiệp và giúp cho các bộ điều khiển logic có thể lập trình. Sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học học chương trình công nghệ hệ thống điện có thể kiếm được chứng chỉ về xây dựng điện trong vài học kỳ hoặc bằng cấp liên kết trong vài năm. Theo Văn phòng thống kê lao động, các chuyên viên lắp đặt hệ thống điện kiếm được trung bình 49.170 đô la vào năm 2010.

Điều hòa không khí, làm lạnh và sưởi ấm

Các dự án xây dựng thương mại tuyển dụng các nhà lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh và sưởi ấm, đồng thời cũng duy trì các hệ thống được sử dụng để kiểm soát chất lượng và nhiệt độ không khí. Các trường cao đẳng, đại học cung cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp và liên kết đối với chuyên ngành này. Theo Văn phòng thống kê lao động, các nhà lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh kiếm được trung bình 42.530 đô la vào năm 2010.