CÔNG VIỆC CỦA NHÀ THẦU XÂY DỰNG  

Xây dựng một ngôi nhà là quy trình phức tạp có liên quan đến những kiến thức về thiết kế kiến trúc , mã số xây dựng, quy định phân vùng và các yếu tố xây dựng cơ bản. Một nhà thầu xây dựng các công trình nhà ở có nhiệm vụ giám sát việc xây nhà riêng và các dự án nhà ở gồm nhiều căn hộ. Một nhà thầu công trình thương mại giám sát việc xây dựng và tu sửa các cửa hàng, trung tâm mua sắm, khách sạn và các dự án thương mại. Hầu hết các nhà thầu xây dựng tự thành lập công ty riêng và nhiều người trong số họ làm việc trong ngành xây dựng trước khi trở thành nhà thầu.

Ký hợp đồng

Một nhà thầu xây dựng tìm kiếm, mời thầu và lên kế hoạch cần thiết cho các nhà thầu phụ để hoàn thành dự án. Chủ nhà mới hoặc chủ doanh nghiệp ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng và nhà thầu xây dựng ký hợp đồng với nhà thầu phụ và nhà cung cấp. Nhà thầu thường chi trả từ 10 đến 15% cho tổng chi phí dự án của dịch vụ này. Ví dụ, nếu nhà thầu giám sát dự án trị giá 1 triệu đô la, điều đó có nghĩa là phí họ phải chịu là từ 100.000 đến 150.000 đô la.

Tương tác với khách hàng

Chủ nhà hoặc chủ doanh nghiệp có tiềm năng thường tham vấn với hai hoặc ba nhà thầu và yêu cầu giá từ mỗi bên. Một nhà thầu lớn có thể có bộ phận đấu thầu phân tích dự án và nộp hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu nhỏ thường tự đặt giá thầu cho mình. Nếu được chọn, các nhà thầu xây dựng sẽ xử lý mọi việc từ việc xin giấy phép, gặp Hiệp hội chủ nhà hoặc HOAs để đặt nguyên vật liệu, lên kế hoạch kiểm tra mã và giám sát công trình xây dựng.

Công ty thầu xây dựng

Một công ty thầu có thể độc lập, tự làm chủ hoặc là công ty lớn với đội ngũ ban giám đốc, giám sát, quản lý trang web, quản lý dự án và nhân viên văn phòng. Quy mô và phạm vi của doanh nghiệp nhà thầu thường có liên quan với nhu cầu phát triển nhà ở và kinh doanh tại nơi nhà thầu cư ngụ. Ở những khu vực nông thôn nhỏ, một nhà thầu có thể thuê một số thợ mộc khung và thầu phụ với các nhà thầu đặc biệt để cung cấp các dịch vụ xây dựng khác như khai quật, lợp, điện và sàn. Không có tiêu chuẩn tổ chức nào được lập ra cho các công ty thầu.

Thử nghiệm, cấp giấy phép và kinh nghiệm

Hầu hết các nhà thầu xây dựng đều am hiểu về nhiều thứ trong việc xây dựng trước khi bắt đầu làm chủ công ty thầu. Thông thường, điều này liên quan đến vấn đề làm việc cho nhà thầu xây dựng nói chung trong một vài năm. Ở một vài cộng đồng, kinh nghiệm làm việc trước đây cũng là một yêu cầu. Các tiểu bang có thể lập ra các tiêu chuẩn cấp giấy phép, nhưng đối với quận, huyện cá nhân thì tiêu chuẩn này có thể khắt khe hơn, bao gồm việc thử nghiệm, cung cấp chứng nhận về bảo hiểm thương mại, nhận trái phiếu bảo đảm cho các dự án cụ thể và giới hạn phạm vi của dự án mà nhà thầu được phép đấu thầu. Bằng cấp về quản lý xây dựng là điều kiện có lợi đối với sinh viên muốn trở thành nhà thầu trong tương lai, nhưng vẫn còn đang trong quá trình đào tạo.