KỸ SƯ KIẾN TRÚC VÀ KIẾN TRÚC SƯ

KỸ SƯ KIẾN TRÚC VÀ KIẾN TRÚC SƯMặc dù có nhiều điểm tương đồng giữa kiến trúc và các ngành nghề có liên quan, sinh viên có thể nghiên cứu về những chủ đề tương tự nhau, nhưng trọng tâm thì vẫn khác. Một kiến trúc sư thiết kế các công trình với trọng tâm về thẫm mỹ và chức năng, trong khi kỹ sư kiến trúc tạo ra bản vẽ cho hệ thống hỗ trợ công trình và những hoạt động như sưởi ấm, làm lạnh, hỗ trợ cấu trúc và ánh sáng.

Đào tạo

Cả kiến trúc và kỹ thuật kiến trúc đều yêu cầu chương trình đào tạo năm năm và có bằng cử nhân. Chương trình mở rộng là khá cần thiết để kết hợp cả hai khóa học tổng quát và chuyên biệt để thiết kế và xây dựng nhà ở và công trình. Nhiều sinh viên tiếp tục theo học bằng thạc sĩ. Ngoài kiến trúc, sinh viên kỹ thuật kiến trúc phải học về những khía cạnh kỹ thuật trong bản vẽ và xây dựng công trình, bao gồm kỹ thuật máy móc và kỹ thuật điện. Các môn học khác của kỹ thuật kiến trúc bao gồm kỹ thuật chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và xây dựng. Các kiến trúc sư tiềm năng tập trung vào nguyên tắc thiết kế, thẩm mỹ, bố trí chức năng và cách bố trí không gian.

Thực tập

Bên cạnh chương trình giáo dục chính thức, kiến trúc sư và kỹ sư kiến trúc phải hoàn thành ít nhất chương trình thực tập một năm hoặc ba năm dưới sự giám sát của các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành. Nhiều sinh viên bắt đầu thực tập khi còn đang đi học, trong khi một số khác chờ cho đến khi hoàn tất chương trình học. Thực tập tạo điều kiện cho họ học cách kết hợp các yếu tố hoặc hệ thống thiết kế xây dựng đa dạng vào một bộ tích hợp. Mỗi chương trình sử dụng công cụ thiết kế được hỗ trợ bằng máy tính và phần mềm phân tích cho các hoạt động thiết kế và tu bổ trong suốt quá trình học, thực tập cũng như sau khi tốt nghiệp.

Lựa chọn nghề nghiệp

Một cách tổng quát, khái niệm về kiến trúc sư được chuyển thành hiện thực bởi kiến trúc sư và kỹ sư kiến trúc làm việc cùng nhau. Kiến trúc sư có thể chuyền về một kĩnh vực nhất định nào đó như thiết kế nhà ở hoặc làm việc trong ngành cụ thể như chăm sóc sức khỏe. Nhiều người khác tập trung vào việc tu sửa công trình hoặc thiết kế công trình như trường học. Các kỹ sư kiến trúc có thể chuyên về lĩnh vực như thiết kế hệ thống năng lượng hoặc tập trung vào hệ thống điện, ánh sáng hoặc âm thanh. Theo Charles W. Durham, Trường Kỹ thuật và Xây dựng Kiến trúc thuộc Đại học Nebraska-Lincoln, một số sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư kiến trúc tham gia vào lĩnh vực tư vấn, bán hàng hoặc trở thành nhà quản lý cơ sở vật chất.

Triển vọng nghề nghiệp và lương bổng

Theo trường Đại học Nebraska-Lincoln, nhu cầu nghề nghiệp đối với ngành kỹ sư kiến trúc là khá cao bởi vì có ít hơn 20 trường đại học được công nhận mà công ty thiết kế lại có đến hàng ngàn. Theo một cuộc khảo sát được đăng trên báo số ra tháng 6 năm 2010 với ngành “Kỹ sư Kết cấu”, mức lương trung bình với một nửa mức lương trên và một nửa mức lương dưới dành cho kỹ sư thiết kế là 150.000 đô la vào năm 2012. Văn phòng thống kê lao động Hoa Kỳ cho biết nhu cầu công việc đối với ngành kiến trúc sư sẽ tăng cao cùng với sự tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình là 24% giữa năm 2010 và 2020. Văn phòng thống kê lao động cũng báo cáo mức lương trung bình của kiến trúc sư vào năm 2012 là 78.690 đô la.