MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI KIẾN TRÚC SƯ LÀ BAO NHIÊU?

MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM ĐỐI VỚI KIẾN TRÚC SƯ LÀ BAO NHIÊU?

Kiến trúc sư tạo ra các bản vẽ và kế hoạch chi tiết cho những cao ốc văn phòng, nhà ở và các loại kết cấu khác. Họ thường có ít nhất bằng cử nhân trong lĩnh vực này và học qua những khóa đào tạo bổ sung. Nhiều kiến trúc sư tự làm chủ trong khi một số khác làm việc cho các công ty hoặc nhà phát triển kiến trúc. Công việc này mang lại một cuộc sống khá tốt đẹp nhưng cũng yêu cầu nhiều thời gian làm việc hơn những công việc khác. Chính vì thế các kiến trúc sư thỉnh thoảng làm việc cả đêm và cuối tuần để đáp ứng thời hạn dự án. Đối với những người yêu thích công việc này, đây có thể là một lĩnh vực rất đáng trải nghiệm.

Mức lương

Mức lương khởi điểm cho kiến trúc sư phụ thuộc vào nơi họ làm việc, vì thế một số khu vực như California, New York thường có mức lương cao hơn. Một số tiểu bang, bao gồm Mississippi, North Dakota và Maine có mức lương thấp nhấp trong toàn quốc. Theo Văn phòng thống kê lao động vào năm 2010, 10% các kiến trúc sư có mức lương thấp nhất trên cả nước chỉ nhận được dưới 43.000 đô la mỗi năm. Họ có thể là các kiến trúc sư mới ra nghề, còn thiếu kinh nghiệm làm việc. Các kiến trúc sư được trả lương cao nhất là những người đã làm việc nhiều năm, trung bình họ kiếm được hơn 119.000 đô la một năm và các kiến trúc sư thông thường là  72.000 đô la.

Các yếu tố

Theo Viện kiến trúc sư Hoa Kỳ, quy mô của một công ty tương ứng với thu nhập mà kiến trúc sư có thể kiếm được. Các công ty kiến trúc với số nhân viên hơn 250 người thường phải trả ít nhất 18% so với mức lương trung bình của quốc gia với các kiến trúc sư có kinh nghiệm và 12% cho những kiến trúc sư mới vào ngành. Các công ty có ít hơn 10 nhân viên báo cáo rằng mức lương chỉ ở khoảng 21% dưới mức trung bình toàn quốc với những kiến trúc sư có kinh nghiệm và dưới 11% với các kiến trúc sư mới.

Lợi ích

Tuy không được tính như một phần lương của kiến trúc sư, lợi ích được cung cấp bởi người sử dụng lao động có thể tạo ra những khác biệt đáng kể cho nhân viên. Những lợi ích đó bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, tiền đau ốm, kỳ nghỉ được trả lương và các ưu đãi tương tự khác. Các công ty cũng thường đề xuất những khoản tiền thưởng cho nhân viên, trả lương làm thêm giờ và các ưu đãi bằng tiền mặt. Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ AIA báo cáo rằng các lợi ích này đã đóng góp khoảng 14% cho tổng chi phí của các kiến trúc sư có kinh nghiệm, nhưng chỉ khoảng 7% với các kiến trúc sư mới vào làm.

Sự thăng tiến

Theo Văn phòng thống kê lao động, sự thăng tiến trong nghề kiến trúc sư cao hơn mức trung bình. Sự tăng trưởng của ngành được dự đoán gia tăng khoảng 24% trong suốt các thập kỷ giữa 2010 và 2020. Nhiều công việc có thể dành cho kiến trúc sư thiết kế các toàn nhà thân thiện với môi trường. Cũng rất cần các kiến trúc sư có thể tạo ra các cơ sở y tế được thiết kế tốt như bệnh viện, nhà dưỡng lão, cộng đồng hưu trí và những địa điểm khác có thể phục vụ cho phần lớn dân số khi gia tăng.

http://work.chron.com/beginning-salary-architects-10387.html